Public Announcement

Hanoi Büyükelçiliği 09.10.2015

The 92nd Anniversary of the Proclamation of the Republic of Turkey (National Day) will be celebrated in Vietnam with a reception starting at 5.30 p.m. on Tuesday, October 27, 2015 at Hotel Lotte-Hanoi.

Thông báo, Ngày 9/10/2015

Tiệc Chiêu đãi Kỷ niệm lần thứ 92 Ngày Tuyên ngôn Thành lập nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ (Ngày Quốc Khánh) sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào lúc 17h30 Thứ 3, 27 tháng 10 năm 2015 tại Khách sạn Lotte-Hà Nội.

Monday - Friday

09.00 - 18.00

9.30 - 12.00
1/1/2011
2/2/2011 2/5/2011
4/30/2011
5/1/2011
9/2/2011